บริษัท

ภารกิจ

บริษัท Reinhausen (ประเทศไทย) มุ่งเน้นการให้บริการโซลูชันการบริหารจัดการสินทรัพย์ต่างๆ ของ MR ได้แก่ การให้บริการ OLTC การทำรีโทรฟิต/การพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์หม้อแปลง การตรวจวินิจฉัย OLTC และโซลูชันบริการอื่นๆ อีกมากมาย บริษัท Reinhausen (ประเทศไทย) นำเสนอบริการที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์

 • OLTC ทุกประเภท ทั้ง OLTC ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท MR, OLTC ที่ผลิตภายใต้ใบอนุญาต และ OLTC ของผู้ผลิตอื่นๆ
  โดยให้บริการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่งไม่จำกัดแค่เพียงผลิตภัณฑ์ของ MR เท่านั้นแต่ยังรวมถึง OLTC ที่ผลิตภายใต้ใบอนุญาตและผลิตจากที่อื่นด้วย
 • ขอบเขตในการให้บริการตามมาตรฐานของ MR
  ทีมงานของ MR ให้บริการและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ต่างๆ แก่ลูกค้าทั่วโลกปีละกว่า 4,000 ครั้ง สั่งสมประสบการณ์ให้ MR ก้าวขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำและมอบบริการที่จำเป็นแก่คุณ
 • การเปลี่ยนชุดชิ้นส่วนอะไหล่:
  ในระหว่างให้บริการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ หากพบปัญหาใดๆ MR จะแนะนำชุดชิ้นส่วนอะไหล่ที่ควรเปลี่ยนตามประเภทและสภาพของ OLTC
 • การรับประกัน OLTC:
  บริษัท Reinhausen (ประเทศไทย) รับประกันการให้บริการและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบแล้วเป็นเวลา 24 เดือน
 • โซลูชันรีโทรฟิตของเราจะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของหม้อแปลงคุณ:
  บริษัท Reinhausen (ประเทศไทย) มีโซลูชันรีโทรฟิตหลากหลายแบบ เช่น การเปลี่ยน diverter switch จากน้ำมันเป็นสูญญากาศ การเปลี่ยนวงจรขับมอเตอร์หรือชุดกรองความชื้นเป็นอุปกรณ์แบบใหม่ที่ไม่ต้องคอยบำรุงรักษา

จำนวนบ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญ:

บริการที่เป็นเลิศจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์

 • วิศวกรที่ได้รับการรับรองกว่า 150 คนทั่วโลก
 • ให้บริการปีละกว่า 4,000 ครั้ง
 • วิศวกรของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหม้อแปลงไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองแล้ว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ ประเภทของ OLTC ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งยังมีทักษะความชำนาญและเครื่องมือพิเศษที่เหมาะกับงาน
 • ผู้เชี่ยวชาญโครงการของเรามีประสบการณ์ในการทำงานหลายปี คุณจึงมั่นใจได้ว่าโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ที่จำต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่จะดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น

ผู้ให้บริการชั้นเลิศ

 • วิศวกรบริการที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ
 • มีการฝึกอบรมและทดสอบ OTLC แต่ละประเภทเป็นประจ
 • รับประกันผลการทำงานเป็นเวลา 24 เดือน

คุณภาพได้มาตรฐาน

 • มี OLTC สำรองพร้อมให้บริการ ทั้งผลิตภัณฑ์ของ MR และ OLTC อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต
 • วิศวกรบริการของ MR ใช้แต่ชิ้นส่วนอะไหล่แท้ของ MR เท่านั้น
 • เครื่องมือตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบริษัท MR เท่านั้น เช่น Dynamic Resistance Measurement (TAPSCAN® DRM) และ Vibro Acoustic Measurement (TAPSCAN® VAM)

การฝึกอบรม

 • มีศูนย์อบรมพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครันอยู่ทุกทวีปทั่วโลก
 • มีการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ (on-site training) และบริการบำรุงรักษา „สด“ หรือ „live maintenance“
 • มีเอกสารอธิบายผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยสามารถเข้าไปอ่านได้ทางออนไลน์