บริการกรองน้ำมันและ OLTC

บริการกรองและเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน

การอาร์คที่เกิดขึ้นที่ Diverter Switch หรือ Selector Switch ภายในอุปกรณ์ OILTAP® (OLTC ชนิดสวิตชิงในน้ำมัน) ในขณะที่การปลดสับสวิตช์ตามปกตินั้นจะทำให้น้ำมันมีการปนเปื้อนของคาร์บอน ดังนั้น ผู้ใช้จึงจำเป็นตรวจสอบน้ำมันหม้อแปลงภายใน OLTC เป็นระยะๆ ตามข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ค่าความเป็นฉนวน (Dielectric Strength Value) ของน้ำมันตกลงต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดโดยผู้ผลิตอุปกรณ์ OLTC จะต้องปรับสภาพน้ำมันด้วยเครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลงสูญญากาศสูงหรือเปลี่ยนน้ำมันนั้นใหม่