ความท้าทายในการจัดการสินทรัพย์

 • ความพร้อมของอุปกรณ์ (หม้อแปลง)
 • ความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานนาน
 • ไม่มีการหยุดซ่อมนอกแผน
 • อัตราความล้มเหลวต่ำ
 • ลดต้นทุนตลอดอายุ (LCC)
  -> ใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ / ยืดอายุการใช้งาน – มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยสูง
  -> ชิ้นส่วนอุปกรณ์มีความน่าเชื่อถือและไม่ต้องดูแลบ่อย (รีโทรฟิตและอัปเกรด)
 • เข้าใจถึงสภาพของหม้อแปลง และชิ้นส่วนอุปกรณ์
 • พื้นฐานในการตัดสินใจลงทุน
  -> หม้อแปลงเริ่มมีเสียงและเสื่อมสภาพ
  -> การจัดการช่วงอายุสินทรัพย์และการยืดอายุการใช้งานสินทรัพย์เริ่มมีความสำคัญมากขึ้น