การตรวจวัดและการวิเคราะห์

การจัดตรวจวัดออนไลน์และออฟไลน์

TAPSCAN® VAM

ระบบประเมินสภาพ on-load tap-changer ทำงานได้อย่างรวดเร็วในราคาสบายกระเป๋า โดยไม่ต้องตัดหม้อไฟจากกริดไฟฟ้า และนี่คือรูปแบบบริการแบบใหม่ของ TAPSCAN® VAM ระบบตรวจวินิจฉัย vibroacoustic จะบันทึกเสียงเครื่องกลที่เกิดจากการทำงานของ on-load tap-changer ด้วยตัวเซ็นเซอร์วัดความเร่งที่อยู่ติดกับหม้อแปลง มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นในองค์กร (in-house) และการวิเคราะห์สเปกตรัมโดยเทคนิค time-resolve เพื่อประเมินข้อมูลและนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงของ on-load tap-changer และสามารถแนะนำการทำงานได้อย่างละเอียดด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาและผลิต on-load tap-changer ที่สั่งสมมากว่า 80 ปี ระบบ vibroacoustics ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ ทั้งยังลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น vibroacoustics เป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็ว สามารถตรวจสอบประเมินสภาพของ on-load tap-changer ในภาคสนามได้อย่างละเอียด มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ

TAPSCAN® DRM

วิธีการตรวจวัดอีกวิธีคือการตรวจวัดค่าความต้านทานทางไฟสลับ (dynamic resistance) ด้วย TAPSCAN® DRM ซึ่งเป็นการประเมินสภาพของ OLTC ทั้งหมด โดยจะทำการทดสอบการทำงานของ tap-changer ทุกช่วงเฟสอย่างละเอียด และยังทำการกำหนดค่าหน่วงเวลา (override) และความต้านทานของขดลวดหม้อแปลง (winding resistance) นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวัดพิเศษที่ใช้ในการบันทึกขั้นตอนการทำงานของ tap-changer ทั้งหมดบนหม้อแปลงที่ปิดสวิตช์ TAPSCAN® DRM จะทำการตรวจจับความผิดปกติของเวลาทำงาน ความผิดปกติของอุปกรณ์ และการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า แล้วสรุปสภาพของ on-load tap-changer

การวินิจฉัยบุชชิ่งหม้อแปลงแรงดันสูง

ในขณะที่ทีมช่างเทคนิคอยู่ที่สถานีไฟฟ้าย่อยของคุณ เรายังสามารถตรวจวัด tangent delta หรือความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าของบุชชิ่งหม้อแปลงได้ด้วย หากบำรุงรักษา on-load tap-changer ไปพร้อมกับใช้บริการแพ็คเกจนี้ คุณจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการปิดสวิตช์หม้อแปลงได้ ผู้เชี่ยวชาญของเรามีเครื่องมือวัดรุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมประเมินสภาพอุปกรณ์ได้ทุกรุ่นไม่ว่าจะผลิตจากที่ไหน และให้คำแนะนำตามผลการประเมินที่ได้ รับประกันคุณภาพในทุกขั้นตอนตามมาตรฐานของ MR

หากจำเป็น เราสามารถทำการวัด vibroacoustic ร่วมกับการตรวจวัดค่าความต้านทานทางไฟสลับ การวิเคราะห์ภาพความร้อน หรือการตรวจวินิจฉัยน้ำมันได้ การตรวจวัดเหล่านี้เหมาะสำหรับทำการทดสอบต่างๆ เช่น การทดสอบเพื่อยอมรับ (acceptance test) หรือการวัดคุณภาพในเชิงประสิทธิภาพ (commissioning) ระบบลายนิ้วมือ หรือ „fingerprint“ ช่วยให้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดได้ในภายหลังเมื่อต้องการ ทำให้วัดค่าได้อย่างเหมาะสม

ประโยชน์ของการตรวจวัดแบบออฟไลน์และออนไลน์

  • รวดเร็วและเชื่อถือได้ สามารถทำการตรวจวัดได้ทันที
  • สามารถใช้กับ on-load tap-changer ได้ทุกประเภทไม่ว่าจะผลิตจากที่ไหน
  • ใช้ร่วมกับวิธีการตรวจวัดอื่นๆ ได้
  • แสดงผลการตรวจวัดด้วยภาพกราฟิก
  • วินิจฉัยและแนะนำการทำงานโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์